Intelektualet Gjylë Çeliku dhe Valbona Reka sot dhe oficialisht kalojne ne Bese !

Unë Lëvizjes Besa ia ofrova gjithë kapacitetet e mia që posedoja që vetëm e vetëm vota shqiptare të mos përçahet dhe të mos u jepet palës maqedone si 70 000 votat e zgjedhjeve lokale. Nuk kisha kërkesa të parealizuara dhe për çdo gjë negociatat vazhduan për mrekulli
Aktivitetet tona do keni mundësi t’i ndiqni ditëve në vazhdim me debate televizive, tribuna, seminare, konferenca, reflektime dhe çdo kapacitet profesional që posedojmë kishte cekur.