Në Universitetin e Tetovës, përkatësisht Fakultetin Ekonomik do të bëhet prezantimi i projektit  InnoTech Club nga portali Inovativnost.mk.

Projekti ka qëllim të promovojë shkencën, teknologjinë dhe inovacionet si fuqi lëvizëse e ekonomisë, veçanërisht mes të rinjve dhe kompanive që e mbështesin zhvillimin e tyre në hulumtime dhe bashkëpunim me universitetet