Gjatë ditës sot, u dezinfektuan edhe kopshtet për fëmijë, gjithsej 3 objekte të kopshit “Fidani” dhe 2 objekte të kopshtit “Borëbardha” në Çair .👫👬👭
Kujdesi, pastërtia dhe vetëdija janë pikërisht ato të cilat ndihmojnë gjendjen për momentin, për të mirën tonë si atë personale poashtu edhe atë publike.🏫