Le të jetë pastërt gjithandej! Është qëllimi ynë kryesorë në angazhimin e punëtorëve sezonal. Postimet e këtyre pamjeve le të jenë edhe motiv për ngritjen e vetëdijes për të gjithë ne që ta ruajmë ambientin ku jetojmë dhe gravitojmë!

Foto nga rr.Metodija Mitevski, August Cesarec, Petar Içko, Bllagoja Paroviq, si dhe lagja Tophanë e Vjetër dhe e tërë lagja Dyqangjik.