Me kërkesë të banorëve në rrugën “Nikolla Grçeto” në Fushë Tophanë, komuna e Çairit do të krijojë vend të ri parkimi në këtë zonë.

Kjo hapësirë parkimi nuk është e para dhe e vetmja, pasi me kërkesë të qytetarëve në Çair janë krijuar vende të reja parkimi veçanërisht me kërkesë të qytetarëve. Qytetarët e një vendbanimi, duhet me nënshkrime dhe peticion të dorëzojnë kërkesë në komunë nëse kanë nevojë për parkingje shtesë, dhe komuna do të veprojë nëse përmbushen kushtet.

Aksionet e tilla siç njoftojnë nga komuna, do të vazhdojnë edhe në periudhën e ardhshme.

https://www.facebook.com/VisarGaniu.Cair