Kisha kënaqësinë të takoj drejtorin e ri të Agjencionit Turk për Bashkëpunim dhe Koordinim “TIKA” e cila vepron në Maqedoninë e Veriut, z.Halim Ömer Söğüt, të cilit fillimisht i urova suksese në detyrën e re dhe me të cilin bashkë zhvilluam takim mjaft miqësorë dhe produktiv nga i cili vetëm se do të përforëcohet bashkëpunimi reciprok për të ardhmen.