E nisëm mbarë dhe në atmosferë pune javën e parë të muajit të pranverës 🌞🌸për ambient mirë të rregulluar në shërbim të qytetarëve.

👉Ekipet e punës po punojnë për krijimin e korsisë së gjatë afër 6️⃣0️⃣ metra në parkun që ndodhet në afërsi të bulevardit Brigada e Dytë Maqedonase, me qëllim lëvizjen më të lehtë të qytetarëve drejt vendbanimeve të tyre dhe ruajtjen e hapësirës së gjelbërt.☘️🌿
—————————————————————
Ја започнуваме успешно и во работна атмосфера првата недела од месецот на пролетта 🌞🌸 за добро уреден амбиент во служба на граѓаните.

👉Работните екипи интензивно работат за создавање на пешачка патека долга околу 6️⃣0️⃣ метри во паркот кој се наоѓа во близина на булеварот Втора Македонска Бригада, со цел полесно движење на граѓаните кон нивните домови и зачувување на зелената површина.🌿☘️