Unioni i nxënësve pranë SHMQSH MARIJA KIRI- SKLLODOVSKA ju fton me rastin e festës së Ditës së Mësuesit Unioni i nxënësve pranë SHMQSH “Marija Kiri ” Skllodovska organizon manifestim kulturor artistik me moton
” Ata që dijnë,bëjnë.Ata që kuptojnë,mësojnë të tjerët”
Data:06.03.2020
Vendi: Teatri i fëmijëve (Carshia e Vjetër e Shkupit) në ora 19:00