Ndonëse disa emra ka që me javë po përmenden në media të ndryshme, disa të tjerë po përfliten për herë të parë dhe atë si vijon:

Drejtoritë/Kandidatët

MEPSO – Mukades Hajdari

AEK – Arianit Xhaferi

Rrugët shtetërore – Ejup Rustemi

NP Rrugët e Maqedonisë – Bekim Memedi

Fondi i shëndetësisë – Faton Ahmeti

Agjencia e barnave MALMED – Lirim Shabani

MER – Bajram Rexhepi

BSP – Shefik Bajrami

Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim – Arsim Nuredini

Byro për metrologji – Festim Halili

Qendra për arsim profesional dhe trajnime –

Qendra për arsim të të riturve – Merita Mustafai

Qendra për menaxhim me kriza – Bardhyl Nasufi

Inspektorati shtetërorë i punës – Hadi Fetishi

Drejtoria e librave amë – Elita Masha

Kadastra – Bashkim Ahmeti

Policia financiare – Shiret Elezi

Hekurudhat – Faton Pollozhani