E premteja e zezë nderlidhej shumë me festen e Falemnderimit, sepse kjo fest festohet me nje darkë solemne ku simbolizon kryerjen e punëve te korrje fshirjeve, kryerjen e stinës se verës dhe fillimin e diteve te ftofta, diteve ku nuk punohet ne ara dhe fusha dhe ku ke nevoj per fuqi punëtore reth gjasht muaj. Deri ne fillimin e pranverës ku dhe fillohen punët reth bujqësisë dhe blegtorisë.

Robërit te cilit i shfrytezonin per kryerjen e punëve deri ne darken solemne (Thanks Giving) dhe e cila dark gjithmon bie ne te enjten e katert te muajit nëntorë, te nesërmen dmth te premten i sillnin ne treg robërit, e te cilit ishin zezak dhe të cilet i ofronin me çmime te lira, sepse nuk kishin nevoj per ta deri ne fillimin e pranverës…..

E nga ketu kjo e premte thiret e premteja e zezë , per arsye te shitjes se robërve zezak me çmime te lira. Kjo zgjati ne Amerikë deri me fillimin e luftes qytetare ne Amerik ne mes te Veriut dhe Jugut….