Me iniciativë të drejtorit të klinikës universitare të Reumatologjisë #HisenAmeti të punësuarit e klinikës sot dhuruan rroba dhe barna elementare për motrat dhe vëllezërit tonë nga Shqipëria!

Me ❤️ për Shqipërinë