Shpesh gjendemi në një pozitë të rëndë sa herë që duhet të prezantohemi në një intervistë pune.

Telegrafi iu sjell dhjetë pyetjet më të zakonshme në një intervistë pune.

Trego diçka për veten?

Kjo zakonisht është pyetja e parë që bëhet në një intervistë që i mundëson intervistuesit të di pak për ju.

Cilat janë aftësitë/pikat tuaja të forta?

Kur përgjigjeni në këtë pyetje, është e rëndësishme që ju të cekni aftësitë dhe pikat tuaja të forta që ju bëjnë juve të përshtatshëm për pozitën që aplikoni.

Cilat janë dobësitë tuaja?

Mundohuni të mos të jeni shumë kritik kur i përgjigjeni kësaj pyetjeje. Në vend të kësaj, merreni një nga dobësitë tuaja dhe përpiquni ta ktheni atë në pozitive.

Pse e keni lënë punën tuaj të fundit?
Çfarëdo situata që ka qenë në punën tuaj të mëparshme, ju gjithmonë duhet të përgjigjen në këtë pyetje me një përgjigje pozitive dhe entuziaste. Nëse arsyeja që e keni lënë punën tuaj të fundit ishte se kompania nuk kishte më nevojë për ju, atëherë duhet të flisni rreth asaj se si kompania juaj ishte duke u ristrukturuar, në vend që të përqendroheni në situatën tuaj personale.

Pse e doni këtë punë?
Përgjigjuni kësaj pyetje me një përgjigje që nxjerr në pah arsyet pse ju do të jeni një kandidat i mirë dhe entuziast për atë punë.

Më jepni një shembull të një situate/detyre të vështirë në punë dhe si ke vepruar me të?

Kjo pyetje ju bëhet shpesh, në mënyrë që ju të mund të shprehni situatat që i keni përdorur për zgjidhjen e problemeve si dhe për aftësitë tuaja të komunikimit për të ndihmuar në zgjidhjen e problemit.

Na trego për një të arritur tuajën për të cilën ndihesh krenar?

Kjo pyetje ju jep juve mundësinë për të treguar se si nga arritjet e kaluara do të përfitojë biznesi ku po aplikoni. Ju sugjerohet që ju të përfshini vetëm arritjet personale, nëse ata janë shumë mbresëlënëse apo prestigjioze. Përndryshe provoni të identifikojnë një kohë ku ju keni arritur rezultate të mira në shitje apo diçka të rëndësishme për vendin e punës që keni pasur.

Cilat janë qëllimet tuaja të karrierës?

Arsyeja për këtë pyetje është për shkak se punëdhënësi dëshiron për të kuptuar se sa kohë keni ndërmend të qëndrojnë në atë kompani. Siguroj ato duke shpjeguar se si puna juaj përshtatet me planin e karrierës tuaj, pasi kjo do të tregojë angazhimin tuaj afatgjatë për atë kompani.

Cilat janë pritjet tuaja lidhur me pagën?

Paga kryesisht diskutohet në momentin kur puna është ofruar me të vërtetë, kështu që nëse është e mundur, përpiquni t’i shmangeni kësaj çështje në intervistë. Megjithatë, në qoftë se kjo pyetje bëhet nga intervistuesit, atëherë jepeni një limit të vërtet të pagës i cili do tu pëlqente që ta negocionit ju, por theksojeni se paga nuk do të jetë problemi në qoftë se ju vendosni që të bashkëpunoni.

Çfarë dini ju rreth kompanisë tonë?

Është shumë e rëndësishme që ju të tregoni se keni bërë disa kërkime paraprake të kompanisë para intervistës. Duke kërkuar në fusha të tilla si struktura e kompanisë, financat, klientët, produktet dhe shërbimet, konkurrentët dhe trendët e tregut, pasi që këto janë fushat kyçe.