Po dezinfektohet dhe po pastrohet çdo cep që përfshinë Çairi, sot edhe Çarshija e vjetër e cila paraqet njëherit edhe një nga pikat më atraktive turistike dhe me qarkullim të nivelit të lartë të qyetarëve.
Punëtorët e Ndërmarrjes Publike ” Higjiena Komunale” nën udhëheqjen e drejtorit Abdusamet Shabani, dhe të gjithë të angazhuarit e tjerë meritojnë mirënjohje për punën që po bëjnë në këto ditë të jashtëzakonshme për qyetetin, komunën dhe vendin tonë.