Dështon Zaev në Saraj, Prokuroria thotë Bexheti s’ka përgjegjësi.Prokuroria kundërshtoi nismën e Komisionit Kundër Korrupsionit për të ndjekur penalisht kryetarin e bashkisë së Saraj, Blerim Bexheti, sepse megjithë detyrimin ligjor, ai nuk i refuzoi kërkesat për legalizim të platformave të ndërtuara në mënyrë të paligjshme në Matka. Vendimi i marrë nga prokurori që nuk pranoi të ndiqte penalisht Bexhetin, për kryetaren e Komisionit Kundër Korrupsionit, Biljana Ivanovska, ka një shpjegim qesharak informon ts.

“Ne kemi marrë një vendim për të hedhur poshtë iniciativën. Shpjegimi është qesharak. Të gjithë ne jemi dëshmitarë të asaj që po ndodh, uzurpimit dhe ata thonë se nuk ka arsye për një vendim të prokurorit publik. Do të kërkojmë që vendimi të rishqyrtohet, si dhe të kontrollohet ajo nga instanca më të larta ”, thotë Ivanovska për“ A1on ” transmeton ts.

Në gusht të vitit të kaluar, zyrtarët antikorrupsion përcaktuan që platformat e Matka-s nuk mund të legalizohen sepse ishin lehtësira të përkohshme, dhe përveç kësaj, kërkesat e paraqitura për legalizim kishin mungesë të një numri të pëlqimeve nga autoritetet kompetente. Përkundër kësaj, kryetari Bexheti nuk vendosi për lëndët, d.m.th. nuk i refuzoi kërkesat.

Prandaj, zyrtarët antikorrupsion kanë konstatuar se dispozitat e Ligjit për vetëqeverisje lokale janë shkelur duke mos vepruar, sepse nëse kryetari i përgjigjet kërkesave, institucionet do të ishin në gjendje të vepronin, d.m.th. të hiqnin platformat e ndërtuara në mënyrë të paligjshme.
Kur Komisioni Kundër Korrupsionit ngriti një çështje kundër Bexhetit, kryetari i bashkisë tha se ai ishte nën presionin politik nga kryeministri i atëhershëm, tani udhëheqësi i LSDM-së, Zoran Zaev. Pastaj, Zaev tha se ai i kërkoi Bexhetit të vepronte sipas ligjit, dhe jo të mbrojë ndërtesat e paligjshme.