Për shkak të defektit në rrugën “Indira Gandi” pa ujë një pjesë e Shuto Orizares

Për shkak të defektit në rrjetin e ujësjellësit në rrugën “Indira Gandi” pn, te Burgu, pa ujë nga ora 10 janë një pjesë e disa rrugëve në këtë pjesë.

Nga “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” informojnë se pa ujë do të jenë rrugët “Indira gandi”, krahu 3 dhe bulevardi “Makedonska – Kosovaska Briogada”, krahu 10.

Ndërprerja do të zgjasë deri në sanimin e defektit.