“Vizitë nga delegacioni i Qeverisë nga RPK !

Avansimi i shkëmbimit tregtar në fushën e produkteve agroushqimore dhe thellimi i bashkëpunimit dypalësh në fushën e doganave, ishin disa nga temat që u diskutuan sot me përfaqësuesit e delegacionit të Qeverisë nga Republika Popullore e Kinës.

Në kuadër të vizitës u inicuan çështje të ndryshme që lidhen me marrëdhëniet tregtare,që përfshijnë mbikëqyrjen e inspektimit dhe rregullimin e karantinës së produkteve të eksportuara në Republikën Popullore të Kinës.” – thotë Çeliku