Sot dorëzuam projektin për kanalizimin fekal dhe lejen për ndërtim në f.Llaskarcë, këtë projekt të finalizuar dhe leje për ndërtim neve si Komunë e Sarajit i’a dorëzuam kryetarit të Bashkësisë Lokale nga ky vendbanim.
Ku dhe së shpejti pritet të fillojnë edhe ndërtimet e po të njejtit projekt me përfundimin e procedurave administrative dhe të bëhet shpallja publike, me vlerë prej 30 milion denarë.

Gjithashtu neve si komunë jemi duke pregaditur edhe projekt shumë vital edhe për shtratin e rekës e cila do të filloj nga f.Bojanë dhe do të përfundoj në lumin treska.
#VazhdojmëMeNdërtimineInfrastrukturës
#PërSarajinQëDuam, shkruan në Facebook Blerim Bexheti.