Kryetari i Komunës së Sarajit Blerim Bexheti, ka ndërmarrë një fushatë senzibilizuese dhe mbështetëse, për bizneset familjare të cilat zhvillohen në zona rurale, siç janë Bujqësia dhe Blegtoria.

Kreu i Komunës Bexheti, vizitoi dy ferma në vendbanimin Rashçe, fermën e lopëve tek familja Gjureci dhe fermën e dhenve tek familja Hoxha.

Në kontinuitet, Kryetari i Komunës Blerim Bexheti, do të vizitojë edhe vendbanimet tjera dhe veprimtari tjera ekonomike që zhvillohen në territorin e Komunës së Sarajit.
#NëMbështetjeTëBlegtorëve