Pastruam parqet, rrugët, parkingjet në rrugët Strumiçka, Vukovarska, Resenska dhe Pavle Iliq në lagjen Çair i Vjetër.