Këshilli i xhamisë “Hatunxhuk” në Shkup, në hyrje të lagjes Gazi Babë, këto ditë është përballur më një situatë ku hapësira përreth rrugës kryesore, e që e mbulon fytyrën e xhamisë është në shitje, me ç’rast edhe është bërë një pazar që kjo hapësirë të bëhet pjesë e xhamisë dhe të kthethet në vakëf.

Për këtë arsye, Këshilli i xhamisë “Hatunxhuk” ka filluar një fushatë për grumbullimin e mjeteve në formë të zekatit dhe donacioneve.

Bëja vetes një hapësirë në Xhennet duke u bërë bashkëpjesëmarrës i këtij vakëfi!

Personat për kontakt: (GSM, Viber, WhatsApp)
– Xhevad ef. Hot, +389 77 632 187
– Afrim Fatmir Kovaçi, +389 71 258 647
– Afet Iseni, +389 70 222 214
– Suad Majunoviq, +389 71365 241
– Keman Trubljanin, +389 78 273 883