Pollogut ju shtua edhe një bukuri dhe atë në Komunën e Vrapçishtës me dy rrugë shum të dobishme për banorët e Negotinës , Senokosit dhe Gradecit.
?Shuma e investimit të dy projekteve mbi 500.000 euro të finansuara nga Agjencia për mbështetje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe të aplikuara nga Komuna e Vrapçishtës.
?Pollogu mer hisen e vet nga buxheti i shtetit.
Me shëndet për banorët?