Ballina 2019 November

Arkiva Mujore November 2019

Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural, sot shpalli paralajmërimin e një thirrje të re për programin IPARD, më saktë për Masën 3 “Investime në mjetet materiale për përpunimin e produkteve bujqësore dhe të peshkut”. Thirrja publike për parashtrimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare nën këtë...
Në Nerasht të Tearcës punohet intenzivisht në rrugën që lidh Nerashtin me Jegunovcin, Projekt i finansuar nga Agjencia për mbështetje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe Komuna e Tearcës e menaxhuar nga Kryetari Isen Asani, Mjetet janë të siguruar nga buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut #QeveriaeRMV